Atjaunināts pirms 7 stundām

Atjaunināts pirms 11 stundām

Atjaunināts pirms 12 stundām

Mirror of https://sourceforge.net/projects/cdesktopenv/

Atjaunināts pirms 21 stundām

Atjaunināts pirms 1 dienas

Atjaunināts pirms 1 dienas

Ein git-svn-Spiegel von https://code.georgi.software/IfkEE/openxp5.git plus eigene Entwicklungen

Atjaunināts pirms 1 dienas

Atjaunināts pirms 2 dienas

Atjaunināts pirms 2 dienas

Atjaunināts pirms 3 dienas

Atjaunināts pirms 1 nedēļas

Atjaunināts pirms 1 nedēļas

Atjaunināts pirms 2 nedēļām

Atjaunināts pirms 3 nedēļām

Atjaunināts pirms 1 mēnesi

Mirror of https://github.com/russellallen/self, the Self Language

Atjaunināts pirms 2 mēnešiem

Mirror of https://github.com/vandys/vsta

Atjaunināts pirms 2 mēnešiem

Atjaunināts pirms 2 mēnešiem

IfkEE / Indy10
Pascal 0 0

git-svn-Spiegel von https://svn.atozed.com:444/svn/Indy10

Atjaunināts pirms 2 mēnešiem

Maximus-BBS basierte BBS-Entwicklung (basiert auf sourceforge.net/p/maximus)

Atjaunināts pirms 2 mēnešiem